Infolinka: +421 37 658 12 87Email: obecmalycetin(at)gmail.com

História

Obec je písomne doložená od roku 1113 ako Syrinc, neskôr Mali Csitíny (1773), Malý Citýň (1920), Malý Cetíň (1927). Obec patrila zoborskému kláštoru, od 15. storočia ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré ju od 16. storočia najímalo zemanom z Veľkého Cetína. V roku 1554 ju okupovali a vypálili Turci. Pôvodne jestvoval iba jeden Cetín. Na Malý a Veľký sa rozdelil niekedy pred r. 1616.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Jednotné roľnícke družstvo bolo založené 5. októbra 1951. Územie dnešného Malého Cetína patrí medzi najstaršie, trvalo osídlené regióny Slovenska. Hoci sa od roku 1960 stal Malý Cetín, po zlúčení s Čechyncami, súčasťou novovzniknutej obce Nitrany, v minulosti boli osudy tejto obce oveľa viacej späté zo susedným Veľkým Cetínom. V roku 1990 sa obec oddelila od obce Nitrany a od 1. januára 1991 stala sa samostatnou správnou jednotkou.

Podľa zmienky viacerých jazykovedcov, základom názvu Cetín je osobné meno Četa. Usudzuje sa, že niekedy počas ranného stredoveku musel vlastniť územie, na ktorom je dnešný Veľký a Malý Cetín nejaký príslušník rodiny Čatovcov (Četovcov), a že ten dal, dovtedy nepomenovaným usadlostiam svoje meno. Ďalej sa predpokladá, že asi v polovici 13. storočia sa toto meno prenieslo aj na rieku Cetínku, nazvanú do polovice 20. storočia aj Stará Nitra. Najstaršie historické zmienky o Cetínke sú v dokumentoch od roku 1240, a to vo forme Cherhen. Rieka tu vtedy vytvárala ostrov, preto sa napr. v roku 1272 toto územie nazývalo aj terra Ceten, t.j. Cetínska zem. Na nej neskôr ľudia vystavali obe obce Veľký a Malý Cetín.

Významné pamiatky: budova súčasného obecného úradu - bývalá ľudová škola postavená začiatkom 20. stor., kaplnka z roku 1965, socha sv. Urbana vo vinohradoch, novovybudovaný kostol Sedembolestnej panny Márie vysvätený v roku 2008.

Pravidelné udalosti: Veľkonočný stolnotenisový turnaj, Deň dôchodcov

Uskutočnené projekty: Program ekonomického a sociálneho rozvoja Regionálneho združenia Podzoborských obcí, Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 'LEADER' - Regionálneho združenia občanov okolia Nitry o.z. - Dolná Nitra

Zaujímavosti, cestovný ruch: v letnom období možnosť rybolovu a v zimnom zasa korčuľovanie na starom ramene rieky Nitry; využitie miestneho viacúčelového ihriska

Infraštruktúra obce: rozvodná sieť plynu, kanalizačná a vodovodná sieť vo výstavbe

Združenie pôsobiace v obci: Poľovnícke združenie 'Lúky' Malý Cetín

Občianska vybavenosť obce: obecná knižnica, predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinstvo